Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2018
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2017/2018
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 56
789 10 11 1213
1415 16 17 18 1920
21222324252627
28293031
PřihlásitOsobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Alena Hamanová

fotka nenalezena

Tajemník Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Odborný asistent Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

 

Kontakt

email: alena.hamanova@ujep.cz

tel.: +420 47 528 4267

Curriculum vitae

Vzdělání:

2001 - 2005 Střední a Vyšší zdravotnická škola Teplice, obor Všeobecná sestra

2005 - 2008 UJEP v Ústí nad Labem, ÚZS Most, obor Porodní asistentka, Bakalářské studium

2008 - 2010 UP v Olomouci, PDF, Katedra antropologie a zdravovědy, obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy, Navazující magisterské studium

2014 - UP v Olomouci, FZV, Ústav porodní asistence, obor Ošetřovatelství, Doktorské studium

 

Pracovní zkušenosti:

2011 ČČK Teplice, Domov se zvláštním režimem, Pečovatelka

2011 KZ a.s., Nemocnice Teplice o.z., Interní oddělení, Všeobecná sestra

2011 - 2013 KZ a.s., Nemocnice Teplice o.z., Konzervativní gynekologie a oddělení rizikových gravidit, Porodní asistentka

2013 UJEP v Ústí nad Labem, FZS, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent

Certifikáty

2015 - Odborná stáž - Funkční vyšetření plic pro sestry a laboranty

Publikační činnost

BINDER, T., HAMANOVÁ, A., LAMKOVÁ, I., LAMPLOTOVÁ, L. 2015. Porodnická propedeutika. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7414-994-8.

HAMANOVÁ, A. 2015. Kvalita života žen s condylomata accuminata – projekt disertační práce. In sborník „Profesionalita v ošetřovatelství II“. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, s. 56-64. ISBN 978-80-244-4862-6.

HAMANOVÁ, A. 2017. Kvalita života žen s genitálními bradavicemi. In sborník „5. Mezinárodní konference, Nové trendy ve zdravotnických vědách V“. Ústí nad Labem: UJEP - Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, s. 30. ISBN 978-80-7561-084-3.

HAMANOVÁ, A. 2015. Validizace ošetřovatelské diagnózy Úzkost u žen s onemocněním prsu. In sborník „3. Mezinárodní konference, Nové trendy ve zdravotnických vědách III“. Ústí nad Labem: UJEP - Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, s. 21. ISBN 978-80-7414-965-8.

HAMANOVÁ, A., CHRÁSKOVÁ, J., LAMKOVÁ, I., LAMPLOTOVÁ, L. 2015. Reflexe programu "Zdraví 2020" v ošetřovatelství a porodní asistenci. Ústí nad Labem:Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií. ISBN 978-80-7414-976-4.

HAMANOVÁ, A., LAMKOVÁ, I. 2014. Informovanost žen a mužů v období mladší dospělosti o infekci HPV. In sborník „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve“. Martin: Jesseniova  LF v Martine.

HAMANOVÁ, A., LAMKOVÁ, I., LAMPLOTOVÁ, L. 2015. Podpora bondingu porodními asistentkami a dětskými sestrami (poster). In Sborník abstrakt „XXXI. Neonatologické dny“. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o. s. 22. ISBN 978-80-87562-40-6.

HAMANOVÁ, A., LAMPLOTOVÁ, L. 2016. Sexuální výchova pohledem rodičů. In sborník „Rodina-zdraví-nemoc“. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. 42-45. ISBN 978-80-7454-615-0.

HAMANOVÁ, A., LAMPLOTOVÁ, L. 2016. Sex education from the perspective of parents. In sborník „4. Mezinárodní konference, Nové trendy ve zdravotnických vědách IV“. Ústí nad Labem: UJEP, FZS, s. 51. ISBN 978-80-7561-018-8.

HAMANOVÁ, A., LAMPLOTOVÁ, L., LAMKOVÁ, I. 2015. Podpora bondingu porodními asistentkami a dětskými sestrami. In sborník „II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě“. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 21-30. ISBN 978-80-7395-894-7.

HAMANOVÁ, A., VRÁNOVÁ, V. 2014. Informovanost o infekci HPV a sexuální zodpovědnost žen a mužů. In sborník "2. mezinárodní konference, Nové trendy ve zdravotnických vědách II". Ústí nad Labem: UJEP - Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, s. 25. ISBN 978-80-7414-746-3.

LAMKOVÁ, I., HAMANOVÁ, A. 2014. Použití měřícího nástroje FSFI u žen v klimakteriu. In sborník „Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve“. Martin: Jesseniova  LF v Martine.

LAMKOVÁ, I., HAMANOVÁ, A. 2015. Přístup žen k prevenci rakoviny prsu a jeho determinace věkem a vzděláním. In Dluholucký, S.; Frčová, B. (eds.). Zborník vedeckých a odborných prác na ústrednú tému Multifaktoriálné aspekty civilizačních ochorení. Banská Bystrica: Vydavateľstvo A‐medi management, s.r.o., s. 160 – 168. ISBN 978-80-971836-7-7.

LAMKOVÁ, I., HAMANOVÁ, A. 2015. Hodnocení sexuální dysfunkce u žen v období klimakteria pomocí dotazníku Female Sexual Function Index. In sborník „II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě“. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 45-51. ISBN 978-80-7395-894-7.

LAMKOVÁ, I., HAMANOVÁ, A. 2015. Korelace modifikovaného Kupperman indexu a Menopause Ratting Scale u českých žen. In sborník „Profesionalita v ošetřovatelství II“. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, s. 65-77. ISBN 978-80-244-4862-6.

LAMKOVÁ, I., HAMANOVÁ A. 2015. Výskyt kardiovaskulárních rizik u produktivní populace v Ústeckém kraji. In sborník „3. Mezinárodní konference, Nové trendy ve zdravotnických vědách III“. Ústí nad Labem: UJEP - Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, s. 44. ISBN 978-80-7414-965-8.

LAMPLOTOVÁ, L., HAMANOVÁ, A. 2016. Pohybová aktivita v prevenci kardiovaskulárních onemocnění u žen v klimakteriu. In sborník „4. Mezinárodní konference, Nové trendy ve zdravotnických vědách IV“. Ústí nad Labem: UJEP, FZS, s. 81. ISBN 978-80-7561-018-8.

LAMPLOTOVÁ, L., HAMANOVÁ, A. 2015. Zodpovědnost mužů a žen v sexuálním chování v návaznosti na zdravotní gramotnost v oblasti HPV infekce (poster). In sborník „Profesionalita v ošetřovatelství II“. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, s. 199-201. ISBN 978-80-244-4862-6.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800