Grantová komise

Složení Grantové komise FZS UJEP

předsedkyně: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

členové: RNDr. Karel Hrach, Ph.D., prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc., PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D.


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 15.ledna 2015 09:09:53 | aktualizováno: 15.ledna 2015 09:13:22 | Tisk článku

Zápisy z grantové komise


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 15.ledna 2015 09:10:21 | aktualizováno: 13.února 2017 13:13:42 | Tisk článku

Grantová soutěž pro AP

Vyhlášení soutěže pro rok 2015.

Odevzdání přihlášky se řídí směrnicí děkana 12/2013 - Podpora vědecké, výzkumné a inovační činnosti AP a stimulace kvalifikačního růstu, viz příslušná sekce.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 15.ledna 2015 09:10:52 | aktualizováno: 15.ledna 2015 09:18:14 | Tisk článku

Hodnocení závěrečných zpráv projektů Interní grantové soutěže pro akademické pracovníky a Studentské grantové soutěže FZS.

Zápis ze zasedání grantové komise ze dne 27. 4. 2015.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 7.května 2015 10:25:21 | Tisk článku

Veřejné obhajoby projektů IGS a SGS FZS


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 27.února 2016 18:06:52 | Tisk článku

Studentská grantová soutěž (SGS FZS)

Vyhlášení soutěže pro rok 2015.

Formuláře zde.


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 13.února 2017 13:13:02 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800