Směrnice

Směrnice děkana č. 5/2018 - Organizace vyučovacího procesu na FZS UJEP

Směrnice děkana č. 5/2018 - Organizace vyučovacího procesu na FZS UJEP


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 6.června 2018 14:50:49 | Tisk článku

Směrnice děkana 4/2018 - Vykazování pracovní doby pracovníků FZS UJEP

Směrnice děkana 4/2018 - Vykazování pracovní doby pracovníků FZS UJEP


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 29.května 2018 11:50:20 | Tisk článku

Směrnice děkana 8/2017 - Organizace přijímacího řízení na FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 7.listopadu 2017 11:05:23 | Tisk článku

Směrnice děkana 7/2017 - Podpora tvůrčí činnosti akademických pracovníků a stimulace kvalifikačního růstu


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 30.října 2017 14:14:55 | aktualizováno: 30.října 2017 14:15:19 | Tisk článku

Směrnice děkana 3/2017 - O ediční a publikační činnosti FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 16.května 2017 06:37:53 | Tisk článku

Směrnice děkana 1/2017 - Pravidla pro hodnocení akademických pracovníků FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 27.února 2017 07:08:45 | aktualizováno: 27.února 2017 07:10:19 | Tisk článku

Směrnice děkana 10/2016 - Pro odměňování prací konaných v rámci ostatních osobních nákladů, sazby za výuku a zkoušení


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 19.prosince 2016 12:04:54 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP